Tianjin Hengda Hotel

Hengda Jinbi World, Guanzhuang Town Jizhou District Tianjin 301900 China

Tianjin Hengda HotelOver view
All Photos

Hotel Traffic

Tianjin Hengda Hotel

Hotel Reservation Tel:
020-86009099 (CouponCode:14717)(Busy or no answer, online booking please!)
Hotel Front-Desk Tel: 008622-59166666 (Catering, conference,sauna,entertainment, Invoice, traffic)

Tianjin Hengda Hotel Website: http://hengdatianjin.cn

Hotel Address: Hengda Jinbi World, Guanzhuang Town Jizhou District Tianjin 301900 China

Business zone: Panshan Scenic Area
District: jizhouqu district
Address: Hengda Jinbi World, Guanzhuang Town Jizhou District Tianjin 301900 China

Tianjin Hengda Hotel

Hengda Jinbi World, Guanzhuang Town Jizhou District Tianjin 301900 China